ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems

การย้ายจาก OHSAS 18001 ไปยังระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

ในอดีตองค์กรจำนวนมากได้รับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่าน OHSAS 18001 ปัจจุบันนี้กำลังถูกแทนที่ด้วยระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลกมาตรฐานใหม่ โดยองค์กรที่กำลังเริ่มต้นกระบวนการขอรับรองระบบมาตรฐานจะได้รับการรับรองเป็น ISO 45001:2018

มาตรฐาน ISO 45001 เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวิธีการประเมินและตรวจสอบระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พัฒนาโดยองค์กรการค้าและมาตรฐานสากลชั้นนำจัดทำกรอบสำหรับองค์กรเพื่อสร้างการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน มาตรฐานปัจจุบันของ OHSAS 18001 จะถูกแก้ไขและรวมเข้ากับ ISO 45001 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีสิ้นสุดในวันที่ 12 มีนาคม 2564 หลังจากวันนี้มาตรฐาน OHSAS 18001 จะถูกถอนออก หากปัจจุบันองค์กรของท่านได้รับรองระบบมาตรฐาน OHSAS 18001 ท่านจะต้องเตรียมดำเนินการเข้าสู่กระบวนการย้ายไปยังระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหม่นี้

โดยมีระบบมาตรฐานการจัดการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อระบุและควบคุมความเสี่ยงด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กรสามารถลดความเสี่ยงให้กับพนักงานและผู้เยี่ยมชมหรือผู้รับเหมาภายนอกในสถานที่ของพวกเขา มาตรฐานนี้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถวางกระบวนการสำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45001:

  • ระบบการจัดการในสถานที่
  • การวางแผนและการประเมินความเสี่ยง
  • การฝึกอบรมพนักงานและการรับรู้
  • การสื่อสารระบบการจัดการความปลอดภัย
  • ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบรรลุระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีโครงสร้างทั่วทั้งองค์กรจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของท่านต่อสวัสดิการของพนักงานและบุคคลภายนอก ความสามารถในการจัดการพัฒนาระบบที่แข็งแกร่งจะให้ประโยชน์กับองค์กรและพนักงาน การประหยัดต้นทุนและการลดอุบัติเหตุเป็นเพียงสองในผลประโยชน์อีกมากมาย

ระบบมาตรฐานนี้เหมาะสำหรับใคร

เหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภทที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน โดยการได้รับการตรวจประเมินโดยหน่วยงานรับรองระบบซึ่งเป็นบุคคลที่สาม องค์กรจะพิสูจน์ต่อพนักงาน และคู่ค้าว่าพวกเขาจะได้รับการใส่ใจด้านระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างจริงจัง มอบกรอบการทำงานเพื่อช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายต่อระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ประโยชน์ของ ISO 45001 (การย้ายจาก OHSAS 18001)

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถให้ประโยชน์กับคู่ค้าของท่านและมอบความได้เปรียบในการแข่งขันโดย:

  • ลดความเสี่ยงของความล่าช้าในการผลิตให้น้อยที่สุด
  • ให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำธุรกิจ
  • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษานโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ผลประโยชน์อื่น ๆ ทำให้องค์กรของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและช่วยในการปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงานด้วยการทำให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน

ประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ :

สร้างชื่อเสียงขององค์กรและเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการได้ดำเนินธุรกิจ
ลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานจากอุบัติเหตุ
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้จากเบี้ยประกันสาธารณะ
รักษาความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
จัดให้มีระบบที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาและปรับปรุงการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate