ISO/IEC 20000 IT Service Management

ISO/IEC 20000 IT Service Management

มาตรฐาน ISO 20000

ภาพรวม

กระบวนการปฏิบัติงานหลักขององค์กรของคุณจะขึ้นอยู่กับระบบไอที ดังนันการเปลี่ยนแปลงภายในกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงระบบไอที (ซึ่งส่งกระทบต่อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การติดต่อสื่อสาร และการสนับสนุน) หรือที่เรียกกันว่าการบริหารงานบริการระบบไอที การได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน ISO 20000 กับสถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นที่การส่งมอบบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิผลแก่ผู้ใช้

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 20000

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์
การนำมาตรฐาน ISO 20000 มาปรับใช้และได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าบริการด้านไอทีของคุณนั้นได้รับการปรับให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม มาตรฐานนี้อิงตามการดำเนินการของสถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของคุณเชื่อมั่นว่าบริการด้านไอทีของคุณนั้นเป็นไปตามกรอบข้อบังคับที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การรับรองมาตรฐาน ISO 20000 สามารถช่วยปรับปรุงชื่อเสียงขององค์กรของคุณและทำให้คุณก้าวไปไกลกว่าคู่แข่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจได้ในความสามารถของคุณในการบริหารงานบริการด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิผลนี้ จะช่วยยกระดับองค์กรของคุณเมื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ลูกค้าที่พึงพอใจ
มาตรฐาน ISO 20000 จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถตอบรับแนวทางที่ครอบคลุม ซึ่งจะสร้างความมั่นใจว่าคุณมีนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการที่จำเป็นในการมอบบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิผล การมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนี้ ท้ายที่สุดแล้ว จะทำให้คุณสามารถให้บริการที่ลดขั้นตอนลงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ

มาตรฐาน ISO 20000 จะดำเนินการให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรเมื่อใด สร้างความมั่นใจว่าบุคลากรและกระบวนการของคุณอยู่ภายใต้การควบคุม และมุ่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของคุณจะได้รับการส่งมอบ ตามความคาดหวังของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการต้นทุนและได้รับประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยมาตรฐาน ISO 20000 ที่เป็นการอิงตามระบบการบริหารจัดการ การนำข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ไปปรับใช้จะสร้างความมั่นใจว่าองค์กรของคุณปฏิบัติตามแนวทางที่อิงกระบวนการ ซึ่งมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและธุรกิจไปอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กัน

มาตรฐานนี้จะสร้างความมั่นใจว่าบริการด้านไอทีของคุณมีการตรวจติดตามและตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์กรใดๆ ที่เกิดขึ้น นี่เป็นการ สนับสนุนการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานบริการด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง โดยอิงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 20000
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการรับรององค์กร่างๆ ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ภาครัฐ ธุรกิจการเงิน ไอที และกฎหมาย ทำให้ สถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาที่พิสูจน์ได้ในด้านการบริหารงานบริการด้านไอทีและการรับรองมาตรฐาน ISO 20000 เราสามารถให้บริการตรวจประเมิน รวมถึงการฝึกอบรมมาตรฐาน ISO 20000, การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบตามมาตรฐาน ISO 20000 และ การรับรองมาตรฐาน ISO 20000

ทำไมจึงควรเลือกดำเนินงานกับเรา?

การรับรองที่มีมาตรฐานสูง
สถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระรายแรกๆ ที่ได้รับการยอมรับ จึงสามารถให้การรับรองและความเชื่อมั่นแก่คุณว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 20000

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางเทคนิคที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านไอทีสำหรับแต่ละภาคส่วนธุรกิจ ซึ่งจะให้การตรวจประเมินอย่างซื่อสัตย์โดยละเอียดเกี่ยวกับการนำไปปรับใช้และประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 20000 ของคุณ

ที่เราดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของเรามีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ เพื่อช่วยในการตรวจสอบระบบของคุณได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิผล