ISO/IEC 20000 IT Service Management

ISO/IEC 20000 IT Service Management

มาตรฐาน ISO 20000

ภาพรวม

กระบวนการปฏิบัติงานหลักขององค์กรของคุณจะขึ้นอยู่กับระบบไอที ดังนันการเปลี่ยนแปลงภายในกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงระบบไอที (ซึ่งส่งกระทบต่อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การติดต่อสื่อสาร และการสนับสนุน) หรือที่เรียกกันว่าการบริหารงานบริการระบบไอที การได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน ISO 20000 กับสถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นที่การส่งมอบบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิผลแก่ผู้ใช้

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 20000

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์
การนำมาตรฐาน ISO 20000 มาปรับใช้และได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าบริการด้านไอทีของคุณนั้นได้รับการปรับให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม มาตรฐานนี้อิงตามการดำเนินการของสถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของคุณเชื่อมั่นว่าบริการด้านไอทีของคุณนั้นเป็นไปตามกรอบข้อบังคับที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การรับรองมาตรฐาน ISO 20000 สามารถช่วยปรับปรุงชื่อเสียงขององค์กรของคุณและทำให้คุณก้าวไปไกลกว่าคู่แข่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจได้ในความสามารถของคุณในการบริหารงานบริการด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิผลนี้ จะช่วยยกระดับองค์กรของคุณเมื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ลูกค้าที่พึงพอใจ
มาตรฐาน ISO 20000 จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถตอบรับแนวทางที่ครอบคลุม ซึ่งจะสร้างความมั่นใจว่าคุณมีนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการที่จำเป็นในการมอบบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิผล การมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนี้ ท้ายที่สุดแล้ว จะทำให้คุณสามารถให้บริการที่ลดขั้นตอนลงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ

มาตรฐาน ISO 20000 จะดำเนินการให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรเมื่อใด สร้างความมั่นใจว่าบุคลากรและกระบวนการของคุณอยู่ภายใต้การควบคุม และมุ่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของคุณจะได้รับการส่งมอบ ตามความคาดหวังของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการต้นทุนและได้รับประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยมาตรฐาน ISO 20000 ที่เป็นการอิงตามระบบการบริหารจัดการ การนำข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ไปปรับใช้จะสร้างความมั่นใจว่าองค์กรของคุณปฏิบัติตามแนวทางที่อิงกระบวนการ ซึ่งมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและธุรกิจไปอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กัน

มาตรฐานนี้จะสร้างความมั่นใจว่าบริการด้านไอทีของคุณมีการตรวจติดตามและตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์กรใดๆ ที่เกิดขึ้น นี่เป็นการ สนับสนุนการปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานบริการด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง โดยอิงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 20000
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการรับรององค์กร่างๆ ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ภาครัฐ ธุรกิจการเงิน ไอที และกฎหมาย ทำให้ สถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาที่พิสูจน์ได้ในด้านการบริหารงานบริการด้านไอทีและการรับรองมาตรฐาน ISO 20000 เราสามารถให้บริการตรวจประเมิน รวมถึงการฝึกอบรมมาตรฐาน ISO 20000, การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบตามมาตรฐาน ISO 20000 และ การรับรองมาตรฐาน ISO 20000

ทำไมจึงควรเลือกดำเนินงานกับเรา?

การรับรองที่มีมาตรฐานสูง
สถาบันรับรองมาตรฐาน NQA ประเทศไทย เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระรายแรกๆ ที่ได้รับการยอมรับ จึงสามารถให้การรับรองและความเชื่อมั่นแก่คุณว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 20000

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางเทคนิคที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านไอทีสำหรับแต่ละภาคส่วนธุรกิจ ซึ่งจะให้การตรวจประเมินอย่างซื่อสัตย์โดยละเอียดเกี่ยวกับการนำไปปรับใช้และประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 20000 ของคุณ

ที่เราดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของเรามีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ เพื่อช่วยในการตรวจสอบระบบของคุณได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิผล

วิธีการตรวจสอบใบรับรองรอง

จะทราบได้อย่างไรว่าใบรับรองที่ได้รับเป็นของจริงที่ออกโดย NQA Global

1. ใบรับรองที่ออกโดย NQA Global ต้องมี QR Code ผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองระบบมาตรฐานสากลจาก NQA สามารถ Scan QR code เพื่อตรวจสอบ หรือ
2. สามารถติดต่อ NQA ประจำประเทศไทย ส่ง email มาที่ nqacertification.th@gmail.com โดยแนบสำเนาใบรับรอง และระบุหัวข้อ email ว่า Verify NQA Certificate
ดูรูปแบบใบรับรอง

How to verify NQA certificate?

1. Client can verify their certificate with the QR code on the certificate( Scan the QR code) Or
2. Send email to nqacertification.th@gmail.com to verify the certificate
View Certificate